3/22/2017

Kara Tisto


La ceremonio de finstudado en Feliĉa Lernejo


Kara Tisto,

Kiel vi fartas en la milita tendaro?
Ĉu vi legis mian mesaĝon ĵus senditan?

Ĉijare, dum la ceremonio de finstudado en Feliĉa Lernejo,
ni, instruistoj, kantis al la du diplomintoj, Eko kaj Iskandal.
Tiam hazarde mi pripensis vin.
Kial? Verŝajne, nenial.

Antaŭ kelkaj tagoj ĉir. la 21a, al mi subite telefonis vi,
kiu ankoraŭ militservas en urbo Wonju 원주 fore de Seulo.
Kia surprizo estis tio ! Verdire, mi surpriziĝis aŭdante vian voĉon.
Ĉar tio tute ne estas ordinara afero.

'Kio okazas?'

"Sonĝanta, mi promesis al vi, ke mi partoprenos en Seula UK 2017."
Via voĉo estis laŭta, tamen emocia.
"Ho, Tisto, vi gardis tion, kion vi deklaris antaŭ 4 jaroj !"
Ankaŭ la mia tremis pro granda ĝojo.
Pro la permesita tempo de via milita trupo, vi urĝe parolis,
ke vi deziras vere vidi la internacian feston, UK-on, eĉ nur unu aŭ du tagojn.
Vi senĉese demandadis ion tion pri la UK.
Bravo, Tisto! Vi ne forgesis Esperanton.

Ĉu vi scias, kiom grandan donacon vi alkunportis en tiu vespero?
Dankon, Tisto kaj fartu bone ĝis kiam ni nin revidos en la UK....


P.S : Ne forgesu viziti vian mesaĝujon !3/16/2017

Nova vento blovas


1.
Koreio ekas prepari novan venton.
La 10a de marto 2017 estas memorinda tago.
En nia historio, unuafoje prezidento estis akuzita laŭleĝe.
Dum du monatoj, ĉiusemajnfine, grandaj manifestacioj okazis.
Kaj finfine tion decidis 8 ĉefaj juĝistoj, apartenantaj de konstitucia juĝejo. 
Nun la prezidentino restas en sia propra domo kiel ordinara koreino
kaj baldaŭ prokuroro enketos por klarigi ŝian krimon.
Nova vento blovas en Koreio.


2. 
En nia vilaĝo ekblovas printempa vento.
De la frumateno, kultivistoj bruas por labori en sia kampo.
Ankaŭ Dalmini komencas plugi la grundon, kiu moliĝas.
Ĉe la kampo, lia modesta ŝirmejo akceptas printempan sunbrilon.
Sur la blanka tablo, videblas 
eroj da tabako por volvi, kafo, elkartona glaso.
Ĉie printempas.3. 
Mia kampara modesta domo, 
kies posedanto preskaŭ senpage luas al ni, ĵus alivestiĝis.
Nova blua kanapo liverigita helpis la ĉambron iĝi biblioteko.
La ŝtofo, kiun Miori donacis al mi, ĉiam allogas min manĝi "croissants".
(Sur la ŝtofo, desegnitaj bildoj estas francaj koko, baquette, Tour Eiffel kaj vino)
La elkartona kamelo de Drom, staranta sur la bretaro, 
ofte elvokas la infanojn el mia koro.
Mia nova biblioteko estas plena je sopira vento.

2/26/2017

Manifestacio en SeuloManifestacio de kandelportantojLa lastan sabaton de februaro,
grandioza manifestacio okazis en Seulo, ĉefe en la placo nomata 광화문,
kiu prononciĝas Gwang-hwa-mun.
El nia vilaĝo, ĉir. 30 da junaj agrikulturantoj, kiuj iam vole kamparenvenis,
karavane veturis al la placo por partopreni.

Proksimiĝante al Seulo, policanoj kontrolis la busojn.
Pro tio, sur la ŝoseo, la trafiko estis tre densa.Manifestacio de dekstruloj kun nacia standardoĈir. la 14a horo, jam amaso da popolo kuniĝis, precipe dugrupe.
Unu grupo levis kandelojn kaj diverskolorajn flagojn,
kaj unu alia grupo portis naciajn standardojn.
Ambaŭ samcelis, ke Koreio estu bonfarta,
sed la opinioj kaj manieroj estas tute malsamaj unu kontraŭ la alia.

La kandellevantoj, multparte junaj, opinias,
ke la akuzota prezidentino devas tuj demisii kaj
akcepti enketojn de laŭleĝa speciala prokuroro.
sed la standardo-portantoj, plejparte maljunaj, tute kontraŭopinias.

Oni kalkulas, ke tiam ambaŭflanke, 2 milionoj partoprenis.
La du grandiozaj grupoj distanciĝis nur 500 metrojn unu de la alia.
En la amaso da popolo, mi ofte pripensis, kien Koreio iros.
Pro la nekredebla kulpego de la politikistoj kaj de la prezidentino,
nia popolo serioze dividiĝis kaj interbatalas.
Ankaŭ pri tiu kulpo indas akuzi ŝin, eble plej grave.
2/21/2017

La sezono de krabojĈefa plado de la tagmanĝo


En Koreio, la unua lerneja semestro komenciĝas en marto.
Por LLG (Liberaj Lernejoj por Geknaboj) instruistoj,
januaro kaj februaro estas periodo de vintra ferio kun kelkfoja staĝo.
Intertempe, la instruistoj de Feliĉa Lernejo, kie mi laboras,
faris grandan promenadon al marborda urbo Young-deok.


En la marborda subĉiela bazaro de Yong-deokEstis tri "tialoj" por la speciala evento.
La unua estis, ke ni akceptis novan instruistinon,
la dua, ke Diablo hieraŭ ekis kursi Esperanton al 6 vilaĝanoj,
kaj  plej grave la lasta, ke nuntempe estas sezono de kraboj.
Onidire, en februaro kraboj plej kreskas kaj bongustas.De maldekstro, Diablo, Mi-seon, Nami, mi kaj Juna
Post la abunda tagmanĝo ĉe la marborda restoracio,
ni kvinope promenadis ĉirkaŭ trankvila lago, kiu nomiĝas Ĝusanĝi.
Kvankam ni veturis per aŭto (4 horojn por iri kaj reveni).
la longa promenado donis al ni freŝan energion por la nova semestro.

Plej feliĉe, la nova instruistino ĵus esperantistiĝis!2/14/2017

Alkoholiĝas Makgolio el rizoFermentiĝantas surfaco de MakgolioAntaŭ kelkaj tagoj, mia edzo,
Dalmini ekis fabriki Makgolion, korean alkoholaĵon.
Ekde la prapatra epoko, tiu alkoholaĵo estis popola trinkaĵo por koreoj.
Ĉefe vintre, oni fabrikas ĝin el rizaĵo.
Pro la koloro, ĝi havas kromnomon "blanka alkoholaĵo".
Ankaŭ pro tio, ke plejparte da kamparanoj trinkas ĝin dum sia pena laboro,
oni nomas ĝin ankaŭ agrikultura alkoholaĵo.

Tiam, kiam oni trinkas ĝin, oni eksentas sin ne nur ebria, sed ankaŭ sata.
Ĉar ĝia ĉefa ingredienco estas ĵuse kuirita rizaĵo plus fermentita malto.

En la ĉambro de Leo, kiu konstruitis el leŭso kaj hejtigitas per Ondol sistemo,
nun la terpoto estas tute kovrita por gardi konstantan varmecon
kaj tiel la Makgolio alkoholiĝantas.


Korea alkoholaĵo, MakgolioNun Dalmini atendas kelkajn tagojn pli, ĝis kiam la likvaĵo tute fermentiĝos.
Tiam ĝia alkoholeco estos ĉir. 6 gradoj kaj mi gustumos la freŝan mildan amarecon.
Ĉu ankaŭ vi volas trinki iomete?
Nur i.o.m.e.t.e !
Ĉar ĝi ne estas supo, sed certe alkoholaĵo.1/14/2017

Novaj kolegoj en EsperantioEn Hispanio kun Klara & Michele, julio, 2012


En la jaro 2012, somere, ni sep virinoj estis en Hispanio.
Miaflanke, mi kondukis kvar instruistojn el 4 LLG-j kaj
1 oficistinon de LLG Solidara Asocio.
4 monatojn antaŭ la vojaĝo, mi varbis deko da instruistoj de LLG-j
por instrui Esperanton kaj fari E°vojaĝon dum somera ferio.

Jen estis mia strategio :
se ili sukcesos ricevi 20 lecionojn,
mi gvidos ilin al iu ajna lando, kien ili deziras vojaĝi.
Do, kelkaj kriis : Hispanio ! Francio !
Kial ne?
Esperantistoj estas en la tuta mondo.

Mia celo estis, ke unue ili, instruistoj de LLG-j, lernu Esperanton
kaj poste ili mem instruu ĝin en sia lernejo.
Dum la vojaĝo, ili klare rimarkis, ke Esperanto vere vivantas.
Ni kune fondis klubon<Esperanto Sarang-bang> ene de LLG-oj.
Tamen, bedaŭrinde, post 3 jaroj,
ili, ĉiuj forlasis sian tiaman profesion kiel LLG-instruisto krom mi.
Jen, estas la teamo de organizantoj de LLG-Koreio.
tri konsistas el komencaj membroj plus tri aldonitaj aktivuloj.La nunaj organizantoj de LLG-Koreio,
de la dekstro, Hela, Esther, mi, Lucia, Minmin kaj Oazo


Fine de la jaro 2016, mi vojaĝis kun nova grupo da instruistoj de LLG.
Ili ekinstruas Esperanton kaj "os" en siaj lernejoj.
Ni kune partoprenis en Transjara Kurskunsido de Esperanto-Populariga Asocio.
Sur la foto, mankas la juna instruistino, Yeul.
Ni ĉiuj apartenas al 4 LLG-oj.


En Japanio kun Juna, Diablo, Jana, Son, Nami,  decembro, 2016


Por LLG-instruistoj, kiuj estas malfermitaj pri vivmanieroj,
Esperanto estas tre taŭga medio.
Pere de ili, la bona ideo, Esperanto disvastiĝos al la mondo.

Kuraĝon al ili !!
1/03/2017

Lernadi Esperanton en Kameoka
Jen, estas klaso de Jasuo, japana esperantisto,
kie miaj lernantoj partoprenas.
Kompreneble, nun estas la tempo paŭzi.
Kelkaj malaperis, tamen la klason vizitis du japanaj knabinoj,
kiuj lernas Esperanton en alia klaso.
Leo, plej alta sur la foto, helpas ilin komunikiĝi per Esperanto, la angla.
La saman tempon, en alia klasĉambro,
miaj 4 kolegoj, kiuj laboras en tri alternativaj lernejoj en Koreio,
gaje lernas Esperanton en la klaso de Ĵoze, brazildevena esperantisto.
Ili eklernis Esperanton ĉir. 1 jaron de Michel, franca esperantisto per skajpo.
Kaj ĉifoje, gardinte la motivon pli altigi sian nivelon,
ili kuraĝas partopreni en nuresperanta kurso de Ĵoze.
Miaflanke, mi prelegas pri Korea E° movado de lernejanoj.
La titolo estis <Koreaj Infanoj en Esperantio>.
Kiel ĉeforganizanto de IIK2017, mi volis emfazi,
kiom gravas edukado de infanoj kaj adolskantoj por nia futuro.
Post la prelego, kelkaj interesaj proponos aperis.
Krome, Oomoto decidis sendi kelkajn infanojn al Seula IIK.

Mia sonĝo ankoraŭfoje iomete antaŭeniras, ke
alternativaj lernejaj instruistoj praktiku bonan ideon, Esperanto
kaj ke ĉiulandaj aktualaj instruistoj ligiĝu por kunlabori.