5/29/2017

Kiel lerni EsperantonLLG-asocio (Asocio de tutlandaj liberaj lernejoj) organizas
kelkajn bezonatajn kursojn por siaj membroj, LLG-instruistoj.
Ankaŭ Esperanto-kurso aldoniĝis ekde la pasinta oktobro.
Nuntempe, 7 novaj instruistoj lernas Esperanton de mi kun du helpantoj.

Ĉiulunde kaj marde je la 20:00 post sia laboro,
oni venas en skajpon. Ja estas distanca kurso!
Kaj unufojon pomonate ni faras intensivan kurson vide-al-vide.

Per kartoj preparitaj, oni faras frazojn.

10-minuta prezentado pri sia ŝatata temo

La 20an de majo, ni kunvenis kun nia temo por prezenti.
Dum 1 semajno ili cerbumis pri sia prezento.
Iu elektis temon pri kudrado, sia ŝatata hobio.
Iu rakontis pri sia ŝanĝiĝinta vivo.
Iu prezentis pri siaj studentoj.

De maldekstro : Ĝeongran, Milda, mi, Jongmi, Hesim, Floreta, Jong 


Esperanto ne estas ŝtona lingvo.
Esperanto estas bona ideo
por konkrete interkomunikiĝi kun la mondanoj.

Ili nun ekzercas la paŝon al la mondo.
Ili tiel ekpraktikas Esperanton, ne nur per lernolibroj.


5/09/2017

La Roza Baloto de prezidento

Hodiaŭ estas la 19a baloto por elekti
novan prezidenton de Korea Respubliko.
Oni nomas la nunan eventon, "Roza Baloto".
Ĉar kutime okazas balotoj en decembro,
sed eksterordinare, ĉifoje en printempo, sezono de rozoj.
Kial?
Ĉar la eksa prezidentino estis akuzita laŭleĝe.

Mia filo, Leo, kiu ĵus atingis la aĝon 20,
unuafoje rajtas voĉdoni en sia vivo.
Ni triope vizitis la balotejon kaj voĉdonis por unu el 15 kandidatoj.
Sur niaj manoj, aperas la stampaĵo, kiun oni uzas por voĉdoni.

En Francio tre juna kandidato estis elektita kiel nova prezidento,
ankaŭ Estonio, Grekio havas tre junajn politikajn premierojn.
En Usono, male tre dekstra prezidento aperis.
La mondo ja zigzagas.

Koreaflanke,
Ĉifoja baloto havas gravan signifon.
Ĉiusemajna popola manifestacio kun kandeloj
faligis la prezidentinon el la trono,
kaj tio alvokis hodiaŭan baloton.
La manifestacio ja estis sensanga revolucio de ni, korea popolo.

Ĉiaokaze,
hodiaŭ estas memorebla tago por Leo,
ankaŭ grava tago por Koreio.5/01/2017

Adoleskantoj lernas Esperanton                                           Kiam : 21-22 aprilo
                                      Kie : Feliĉa Lernejo
                                Kiu : Adoleskantoj & instruistoj de LLG-oj
                                      Kion : Staĝo de EsperantoEn Koreio multaj adoleskantoj lernas Esperanton.
Ĉefe, kadre de LLG (Liberigitaj Lernejoj por Geknaboj)
Esperanto pli kaj pli disvastiĝas.
Antaŭ Seulaj UK kaj IIK,
Feliĉa Lernejo organizis mallongtempan staĝon por LLG-oj,
kie adoleskantoj kaj instruistoj komencis praktiki Esperanton.
La titolo de la staĝo estis <Kuniĝu, Esperantistoj!> kaj
finfine, 33 adoleskantoj kun la instruistoj el 5 lernejoj partoprenis.
por la 10 aliĝintoj, kiuj ne povis veni pro subita aranĝo de sia lernejo,
ni promesis ankoraŭfoje okazigi tian staĝon.
Renkonti Esperanton en adoleska tempo de la vivo estas tiom grava.
Tio donus al ili ŝancon, kiel vaste renkonti la mondon.
Onidiras, ke lerni iun lingvon signifas posedi ŝlosilon por eniri en ĝian landon.
Se adoleskantoj lernus Esperanton,
ili havus ĉiopovan ŝlosilon por eniri la tutan mondon.
Tio estas unu kialo, ke mi aktivas instrui Esperanton al LLG-anoj.
4/19/2017

Princino kaj PrincoLa Princino naskis kvar idojn


1.
La Princino estas unu familiano de nia lernejo.
Iun nokton ĝi malaperis kaj en iu angulo ĝi naskis idojn
kaj tre diskrete bredadis la etulojn.
Ni ŝajnige montris malintereson por ili,
sed iun nokton pluvego malhelpis ilin diskrete vivi.
Nun ili loĝas en la ĉambro de instruistoj, precipe en elkartona domo,
kiun la studentoj fabrikis provizore.

2.
"Kvak! kvak! kvak!"
En iu flanko de nia lernejo, aliaj idoj kvakas.
Al la printempa bruo, kelkaj studentoj alproksimiĝas.
La kvakuloj ĝoje krias "kvak! kvak! kvak!"
Rigardantante kaj ankaŭ rigardate,
ni ĉiuj estas princo kaj princino en nia vivo.Ĝia nomo estas Princo


3.
Jen, estas Princo.
La hundo, kiu ankaŭ loĝas en nia lernejo, nomiĝas Princo.
Ĝi estis plej amata besto de niaj lernejanoj.
Tamen nuntempe nia rigardo turnas al la Princino kaj ĝiaj idoj.
En nia lernejo, ĉiuj estas princo kaj princino,
eĉ hundoj, hundidoj, ranoj, floroj kaj ĉiuj estaĵoj.4/18/2017

Desegnaĵo de Seula IIK


Desegnaĵo sur la T-ĉemizo de Seula IIK


Ĵus aperis desegnaĵo de la T-ĉemizo por la infanoj en Seula IIK.
La instruistino pri arto en nia lernejo, Juna, kreis ĝin.
Ŝi estas ĵus bakita esperantisto en nia lernejo.

Ŝia talento pri arto glue ekligiĝas kun Esperanto.
Antaŭ kelkaj monatoj,
ŝi kandidatiĝis al la filmkonkurso "Teo kaj Amo".
Por krei sian unuan filmeton en Esperanto,
ŝi milfoje voĉlegis korean poemon "Artisto" tradukitan en Esperanton.

Estas alia epizodo.
Kiam mi, de Seulo, kamparen ektranslokiĝis,
tiam iu maljuna kultivisto donis al mi seriozan konsilon.

  : Urbodevenaj homoj ne imitu la vojon de originaj kamparanoj.
    Oni devus ligi sian propran talenton kun kampara vivo.
    Ne ĉiuj devus kuri al ununura vojo.
    Vi estu vi mem.

Esperanto estas mondo, kie eblas floriĝi je niaj buntaj talentoj.
Tie kun ĝia ideala ideo, ni estu ni mem .


4/09/2017

Dimanĉe kun pluveto


Estas dimanĉo.
Plie, falas pluveto.
La pluvo urĝigas florojn flori.
Tok tok tok.

Surventras mi.
Modesta, antikva mia domo
hejtite hieraŭ nokte
fidele gardas la varmecon.

Libera tago
serena koro
varma kafo
delikata kuko.

Hodiaŭ estas dimanĉo.4/08/2017

Amatora pentristoLa titolo de mia tria pentraĵo estas Sovaĝaj floroj kun insektoj


Kiam mi estis infano,
mia revo estis iĝi pentristo, kiu libere beligas blankan paperon.
Kiam mi estis knabino, oni diris al mi iĝi verkisto.
Kiam mi estis adoleskantino, mi volis iĝi instruisto en iu eta insulo,
depost kiam nia klaso ĝin vizitis.

Tiel miaj sonĝoj variiĝis dum la vivo.
Mi emas revi, imagi, demandi pri la vivo kaj mondo.
Do, mia paŝo nature respondadas al miaj sonĝoj.

Nuntempe, ĉiuvendrede,
mi vizitas atelieron de korea pentrarto, Minhwa.
Kvankam mi estas ankoraŭ tute amatora,
mia cerbeto ĉiam pleniĝas je novaj ideoj dum la pentrado.


Akordigi Minhwa kun okcidenta pentrarto,
liberigi la stilojn de korea pentrarto, Minhwa,
Miksi kaligrafion kun Minhwa,
.........

Tamen, mi nee svingas la kapon.
Nun estas tempo lerni bazajn teknikojn,
imitante pentraĵojn de fama korea pentristino, Sa-im-dang.
La supraj pentraĵoj estas nur trione plenumitaj.
Ili pli kaj pli vivantiĝos.
Eble, mi emas vivigi ion ajn, inkluzive min mem.

Vere, mi volus esti lerta pentristo.